Algemene voorwaarden - kinderstapjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Voorwaarden


  • De opvang wordt maandelijks gefactureerd door Kinderstapjes via het gastouderbureau.
  • Het gastouderbureau verzorgt de jaaropgave.
  • Vakantiedagen, vrije dagen en/of ziekte van uw kant, waarbij uw kind niet gebracht wordt, betaalt u volledig door. Dit houdt het volgende in:
  • Bij vaste dagen en tijden worden de gereserveerde dagen/tijden in rekening gebracht.
  • Bij flexibele dagen/tijden worden de minimum uren volgens het contract gehanteerd.
  • Vakanties en andere dagen waarop u geen opvang voor uw kind nodig heeft dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden. Dit i.v.m. het plannen van activiteiten.
  • Als Kinderstapjes wegens vakantie, ziekte of andere redenen gesloten is hoeft u niets te betalen.
  • Vakanties en vrije dagen van Kinderstapjes worden ver van tevoren bekend gemaakt. Bij ziekte en/of nood wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, evenals het gastouderbureau, zodat u tijd heeft om een andere oplossing te zoeken.
  • Veranderingen in de contractdagen en/of uren dienen minimaal 1 maand vooraf te worden doorgegeven.
  • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu